Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Webinar dla uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli
  2023.05.19

  Webinar dla uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli

  2023.05.19

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli na webinaria (seminaria online) organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR:

  Rejestracja na webinaria odbywa się online. Zgłoszeń dokonują nauczyciele, zarówno planując swój indywidualny udział w spotkaniu, jak i udział uczniów. W przypadku planowania udziału uczniów, nauczyciel wypełniając formularz zgłoszeniowy wskazuje przybliżoną liczbę uczestników webinarium. Formularz zgłoszeniowy na każde spotkanie będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.

  W celu uczestnictwa w webinariach niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniach uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację. Szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. Udział w webinariach jest bezpłatny.

 • Plakat
  2023.05.19

  Informacja

  2023.05.19

  Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności. Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku.  Płatnicy będą składać takie rozliczenie po raz pierwszy. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy Przedsiębiorców, w stosunku do których w 2022 roku stosowana była jedna z poniższych form opodatkowania:
  zasady ogólne – podatek według skali,
  zasady ogólne – podatek liniowy,
  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 • 2023.05.09

  Termin o protokolarnym opisie stanu nieruchomości

  2023.05.09

  Firma ROMGOS Gwiazdowscy sp. z o.o. działająca w imieniu Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A oddział w Tarnowie zawiadamia o terminie protokolarnego opisu stanu nieruchomosci po zakończeniu prac budowlanych .

Stronicowanie

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY