Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2023.08.14

  Płatność dla małych gospodarstw

  2023.08.14

  W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się poniżej. Wycofanie żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw może zostać złożone w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Termin złożenia żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw oraz termin jego wycofania nie podlegają przywróceniu. Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro. Płatność dla małych gospodarstw przyznaje w drodze decyzji kierownik biura powiatowego Agencji właściwy według miejsca zamieszkania albo siedziby rolnika.

 • Plakat
  2023.08.10

  Ekologiczny Piknik Rodzinny

  2023.08.10

  Wójt Gminy Regnów zaprasza na Ekologiczny Piknik Rodzinny, który odbędzie się  w dniu 15 sierpnia br. od godz. 14.00 na boisku przy Szkole Podstawowej im. Władysława Ciasia w Regnowie.Podczas pikniku odbędą się zabawy i zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, konkursy z nagrodami dla dzieci oraz edukacja ekologiczna mieszkańców na temat dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska.Przewidziany jest także pokaz działania odnawialnych źródeł energii (energia z wiatru, słońca, energia geotermalna, zasilanie wodorowe), a także pokaz drona antysmogowego i wiele innych atrakcji.
  Serdecznie zapraszamy!

 • 2023.08.07

  Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

  2023.08.07

  Na podstawie art.31 i 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40), postanowień Uchwały Rady Gminy Regnów Nr XXIV/141/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., zmienionej Uchwałą Nr XLI/261/23 Rady Gminy Regnów z dnia 27.06.2023 r. oraz § 3 ust.2 pkt 2 Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu odbudowy Zabytków Wójt Gminy Regnów informuje, że Gmina Regnów przyjmuje wstępne zgłoszenia o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Termin składania wstępnych zgłoszeń o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: od 4 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia do godz. 14.00.

   

 • 2023.08.02

  Awaria Wodociągu w Cielądzu

  2023.08.02
  Z powodu awarii wodociągu w Cielądzu w miejscowości Podskarbice Szlacheckie nastąpi przerwa w dostawie wody  .
  O usunięciu awarii będziemy Państwa informować.
  Za utrudnienia przepraszamy.

Stronicowanie