Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2023.01.05

  Rusza składanie wniosków- zbiórka azbestu

  2023.01.05

  W związku z realizacją zadania polegającego na unieszkodliwieniu  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów, informujemy, że wnioski o   nieodpłatne   wykonanie usług, obejmujących: odbiór, transport i unieszkodliwienie można składać do dnia 28 lutego 2023 r.  Wzór   wniosku   można   pobrać   w   pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Regnowie lub ze strony internetowej https://www.ugregnow.pl/564,ochrona-srodowiska.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

 • 2022.12.29

  Podsumowanie działań LGD ,,Kraina rawki"

  2022.12.29

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” przygotowało artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych LGD w 2022 roku.
  Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznymi działaniami LGD „Kraina Rawki”.

  Artykuł dostępny na stronie:  https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2022-roku/

 • 2022.12.29

  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

  2022.12.29

  Wójt Gminy Regnów informuje, że w roku 2023 w Gminie Regnów zaplanowana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Regnów”.

  Partycypacja właściciela nieruchomości w koszcie budowy oczyszczalni będzie wynosić 25% wartości całkowitej inwestycji. Całkowity koszt danej inwestycji zostanie oszacowany po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców.

  Osoby zainteresowane budową przydomowej oczyszczalni na swojej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Regnów prosimy o składanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 1 lub w pokoju nr 9, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

 • 2022.12.14

  Bezpłatne komputerowe badania wzroku

  2022.12.14

  W dniu 19 grudnia 2022 r. będzie możliwość wykonania bezpłatnego komputerowego badania wzroku. Miejsce: Paking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie  

Stronicowanie

baner toplayer
KOMUNIKAT ODNOŚNIE WODY