Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2022.12.29

  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

  2022.12.29

  Wójt Gminy Regnów informuje, że w roku 2023 w Gminie Regnów zaplanowana jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach realizacji zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Regnów”.

  Partycypacja właściciela nieruchomości w koszcie budowy oczyszczalni będzie wynosić 25% wartości całkowitej inwestycji. Całkowity koszt danej inwestycji zostanie oszacowany po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców.

  Osoby zainteresowane budową przydomowej oczyszczalni na swojej nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Regnów prosimy o składanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 1 lub w pokoju nr 9, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

 • 2022.12.14

  Bezpłatne komputerowe badania wzroku

  2022.12.14

  W dniu 19 grudnia 2022 r. będzie możliwość wykonania bezpłatnego komputerowego badania wzroku. Miejsce: Paking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Regnowie