Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2024.02.27

  Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

  2024.02.27

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej w dniu 21 lutego 2024 roku wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze powiatu rawskiego.

 • 2024.02.23

  Obwieszczenie Wójta Gminy Regnów

  2024.02.23

  Obwieszczenie Wójta Gminy Regnów o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Regnów, wsi: Kazimierzów, Podskarbice Królewskie, Sowidół i Wólka Strońska oraz fragmentów wsi: Annosław, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk , Rylsk Mały, Rylsk Duży i Sławków.

 • 2024.02.09

  Informacja

  2024.02.09

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia. Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka.

 • 2024.02.09

  Informacja

  2024.02.09

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym zakresu ochrony zwierząt podczas uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 lutego 2024r. o godzinie 10.00, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10. Dla uczestników zostaną wystawione zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w w/w zakresie. W celu uzyskania zaświadczenia należy dokonać opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i okazać dowód wpłaty/przelewu na konto UM Rawa Mazowiecka.
  Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, do dnia 26 lutego 2024r. pod nr tel. 46 814 43 53.

Stronicowanie