Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Ankieta w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  2022.11.04

  Ankieta w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

  2022.11.04

  Samorząd Gminy Regnów, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.), przystąpił do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

  W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiet:

  - „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”

  - „Równość szans kobiet i mężczyzn”

  Zapraszamy zarazem do wskazania najważniejszych problemów i potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Regnów oraz zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie.

  Tworzony dokument będzie dotyczyć całej gminy. Wspólnie mamy szansę opracować plany strategiczne, których realizacja będzie miała znaczący wpływ na jakość i komfort życia mieszkańców gminy w najbliższych latach.

  Ankieta ,,Problemy społeczne w opinii mieszkańców"

  Ankieta ,,Równość szans kobiet i mężczyzn"

   

 • 2022.11.03

  Obywatelski monitoring funduszy europejskich

  2022.11.03

  Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. OFOP - Obywatelski monitoring funduszy UE (pobierz) (PDF)