Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Naple prosiąt i upraw napis: Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie
  2022.03.30

  Już można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie

  2022.03.30

  29 marca 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 r.

 • Plakat przedstawiajacy informacje dot. projekty
  2022.03.25

  Projekt „Własna firma z POWER-em – edycja II”

  2022.03.25

  Projekt jest skierowany do 38 osób:
  w wieku  18-29 lat* pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), w tym:
  - osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.**
  lub
  - osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: osoby z kategorii NEET, osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach. Osoby z tych grup, które nie utraciły zatrudnienia mogą stanowić max. 20% uczestników.
  – z obszaru województwa łódzkiego (powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, skierniewicki, miasto Skierniewice), tj. osób fizycznych, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 • Obrazek z prosiętami i napis Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta – nabór wniosków trwa
  2022.03.25

  Pomoc dla utrzymujących lochy i prosięta

  2022.03.25

  Wnioski o wsparcie hodowcy loch i prosiąt, których gospodarstwa zagrożone są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać do 29 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie przysługuje właścicielom mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw, którzy na dzień 15 listopada 2021 r. prowadzili utrzymujące świnie gospodarstwo, a w okresie od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r. urodziło się lub urodzi w nim minimum 10 prosiąt. Oznakowanie tych zwierząt musi być zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

 • Logo CEEB
  2022.03.18

  Złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków!

  2022.03.18

  Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Termin złożenia deklaracji: dla nowo powstałych budynków to 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła, dla budynków w których źródło ciepła zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r. to 30 czerwca br.

Stronicowanie

baner toplayer
Baner porzedstawia informację o konultacjach społecznych w zakresie Strategii Gminy Regnów