Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • Spotkanie informacyjne w sprawie zatrudniania cudzoziemców
  2022.05.11

  Spotkanie informacyjne w sprawie zatrudniania cudzoziemców

  2022.05.11

  Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zaprasza pracodawców, przedsiębiorców, rolników, sadowników na spotkanie informacyjne dotyczące  zatrudniania cudzoziemców, w szczególności obywateli ukrainy, w ramach:

  1. Zezwolenia na pracę sezonową.
  2. Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.
  3. Powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy.
  4. Programu „aktywizacja zawodowa bezrobotnych obywateli ukrainy wspierana ze środków rezerwy funduszu pracy, będącej w dyspozycji ministra rodziny i polityki społecznej” – staże, prace interwencyjne, roboty publiczne.
   Spotkanie odbędzie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie w dniu 17.05.2022 o godzinie 12.00.
 • Logo „Poznaj Polskę”
  2022.05.10

  Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022.

  2022.05.10

  Gmina Regnów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”- edycja 2022. Środki finansowe przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

 • Logo Krainy Rawki
  2022.05.10

  Konkurs pt. „Najpiękniej Umajone”.

  2022.05.10

  Kapliczki i przydrożne krzyże są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce kultu religijnego, ale są również świadectwem historycznym i artystycznym. Konkurs na najpiękniej umajone przydrożne kapliczki i krzyże to już tradycja na obszarze LGD "Kraina Rawki". Ogłoszono kolejną edycję konkursu pt. „Najpiękniej Umajone”. Na zwycięzców czekają nagrody! Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na stronie: https://www.krainarawki.eu

 • Dwie osoby podające sobie dłoń
  2022.05.09

  Do 100 tys. euro rocznie na tworzenie grup i organizacji producentów – nabór wystartował

  2022.05.09

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po raz jedenasty uruchomiła nabór wnioski o dofinasowanie na tworzenia grup producentów i organizacji producentów. O tę formę wsparcia, pochodzącą z budżetu PROW 2014-2020, można ubiegać się od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 1 czerwca 2021 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Wnioski od 4 maja do 17 czerwca 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź przez upoważnioną osobę do placówki Agencji, złożyć elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP bądź przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Stronicowanie