Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2023.01.24

  Informacja dla hodowców drobiu

  2023.01.24

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o szybkim rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie kraju i apeluje o przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu działań/czynności/usług w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

 • 2023.01.13

  Bezpłatne spotkanie online dla seniorów

  2023.01.13

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) we współpracy z Komendą Główną Policji (KGP), w ramach projektów: Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR oraz Centrum Edukacji dla Bezpieczeństwa Rynku Finansowego – CEBRF organizuje 20 stycznia 2023 roku o godz. 17.00  bezpłatne spotkanie online (webinarium) skierowane do seniorów pt. „Cyberbezpieczeństwo w kontekście zagrożeń występujących w Internecie, w szczególności oszustw na urządzeniach mobilnych”.

   

 • 2023.01.09

  Informacje nt. wysoce zjadliwej grypy ptasiej (HPAI)

  2023.01.09

  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do dnia 30 grudnia 2022 roku stwierdzono 63 ogniska HPAI u drobiu hodowlanego oraz 39 ognisk HPAI u dzikich ptaków. W tym, w wojewódzkie łódzkim stwierdzono 15 ognisk HPAI u drobiu hodowlanego oraz 1 ognisko HPAI u dzikiego ptaka - odnotowane w dniu 10 stycznia 2022 roku u łabędzia niemego. Szczegóły w załączniku poniżej.

 • 2023.01.05

  Rusza składanie wniosków- zbiórka azbestu

  2023.01.05

  W związku z realizacją zadania polegającego na unieszkodliwieniu  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regnów, informujemy, że wnioski o   nieodpłatne   wykonanie usług, obejmujących: odbiór, transport i unieszkodliwienie można składać do dnia 28 lutego 2023 r.  Wzór   wniosku   można   pobrać   w   pokoju nr 1 Urzędu Gminy w Regnowie lub ze strony internetowej https://www.ugregnow.pl/564,ochrona-srodowiska.

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w pokoju nr 1 w terminie do dnia 28 lutego 2023 r.

Stronicowanie